Transporteren bouwhekken

TRANSPORTEREN BOUWHEKKEN

VEILIG TRANSPORTEREN BOUWHEKKEN
In deze nieuwsbrief vragen wij jouw aandacht voor het veilig laten afvoeren van bouwhekken vanaf de bouwplaats.

Helaas komt het in de praktijk nog (te vaak) voor, dat bouwhekken niet veilig vervoerd worden vanaf projecten. In
de meeste gevallen zijn de bouwhekken dan niet aangeleverd in de daarvoor bestemde bouwhek-transportbok (14588485).
Het gevolg kan zijn, dat een deel van de lading onderweg gaat schuiven of dat er tijdens het lossen onveilige situaties ontstaan
(omvallende stapels bouwhekken).

Om deze onveilige situaties te voorkomen hebben wij jouw hulp nodig en vragen wij jou om meer dan tien stuks bouwhekken
aan te leveren in de daarvoor bestemde bouwhek-transportbok.

Let wel: dit is niet de verantwoordelijkheid van de chauffeur. Wel is de chauffeur verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van de
bouwhekken en dus verantwoordelijk voor ‘zijn’ vracht. Heb je de bouwhek-transportbokken (14588485) niet op je project, vraag
deze dan tijdig aan via de website van BAM Materieel (www.bammaterieelverhuur.nl). Houd hierbij rekening met maximaal 25 stuks
bouwhekken per bouwhek- transportbok.

BAM Materieel staat voor veilig werkende bouwplaatsen. Dit geldt ook voor de logistieke werkzaamheden op de bouwplaats.
Met onze transporteur Wessels zijn derhalve duidelijke afspraken gemaakt over welke vrachten er uit veiligheidsoverweging al
dan niet getransporteerd kunnen of mogen worden.

In het uiterste geval zal de chauffeur een vracht weigeren mee te nemen als de veiligheid in het geding is van:- hemzelf;
- medeweggebruikers;
- medewerkers die de lading moeten lossen.

Onderstaande foto’s uit de praktijk tonen hoe het NIET en hoe het WEL gewenst is:

 

Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat het veilig transporteren van materieel gewaarborgd wordt.

Mochten er naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen, opmerkingen of tips zijn dan horen wij dat uiteraard graag.
Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (0320) 22 55 55 of door een e-mail te sturen naar info.materieel@bam.com.